بر اساس نتایج ارزیابی های صورت گرفته از عملکرد دستگاه‌های اجرایی شهرستان دیر  و بر اساس شاخص‌های  تعیین شده ، اداره گاز این  شهرستان با ارائه عملکردی قابل ‌قبول و مطلوب ، بعنوان یکی از دستگاه‌های اجرایی برتر  این شهرستان در جشنواره شهید رجائی انتخاب و مورد تقدیر قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهر ، در این جشنواره که همه ساله همزمان با هفته دولت علاوه بر مرکز استان ، در کلیه شهرستان ها نیز برگزار می گردد، عملکرد هریک از دستگاه های اجرایی به دقت مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.

در همین رابطه طی سالجاری علاوه بر شرکت گاز استان بوشهر ، سه ناحیه ی گازرسانی ِ زیر مجموعه ی این شرکت  نیز به عنوان ادارات برتر شهرستانی انتخاب گردیدند که این امر خود گواهی بر ارائه ی مطلوب خدمات گازرسانی در سطح استان می باشد.

رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهر با بیان مطلب فوق اظهار داشت : ادارات گاز شهرستان های دیلم ، جم و دیر از جمله دستگاه های اجرایی برتر گازرسانی در سطح شهرستانی بوده اند که ضمن تقدیر از کارکنان هریک از این ادارات، برای ایشان آرزوی توفیقات روزافزون می نمائیم.

مهندس ابراهیم عباسی در انتها بیان داشت : امید است با تدوام روند موجود ، همچنان شاهد کسب موفقیت های روز افزون برای مجموعه ی شرکت گاز استان بوشهر و نواحی گازرسانی تابعه باشیم.