به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهر ، دستگاههای اجرایی برتر  هریک از شهرستان های استان در قالب بیست و یکمین جشنواره شهید رجایی معرفی و طی مراسمی مورد تقدیر قرار گرفتند.

در همین راستا ادارت گاز دو شهرستان جم و دیلم بعنوان یکی از دستگاه های اجراییِ برتر آن شهرستان انتخاب و از آنها تقدیر بعمل آمد.

رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهر در تشریح خبر مذکور بیان داشت : در این جشنواره که هرساله با هدف معرفی دستگاه های اجرایی برتر برگزار می گردد ، عملکرد کلیه ادارات و دستگاه های اجرایی از منظر شاخص های اختصاص و عمومی مورد ارزیابی قرار گرفته و بر اساس آن  اداراتی که بالاترین امتیاز را در هریک از شخاص های یادشده کسب نمایند مورد تقدیر قرارمی گیرند.

به گفته مهندس ابراهیم عباسی ، شاخص هایی نظیر بررسی میزان رضایتمندی مردم، تکریم ارباب رجوع، توسعه زیر ساخت ها و ضریب گازرسانی ، صیانت از حقوق مردم، تعامل مناسب با سایر دستگاه های اجرایی و ….از جمله شاخص های مورد نظر جهت ارزیابی عملکرد دستگا های اجرایی در جشنواره شهید رجایی می باشد.

وی در همین رابطه با تبریک به کارکنان نواحی گازرسانی شهرستان های جم و دیلم برای ایشان آرزوی توفیقات روز افزون نمود .

رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهر همچنین ضمن قدردانی از عوامل اجرایی و دست اندرکاران جشنواره شهید رجایی اظهار داشت : با برگزاری  چنین جشنواره هایی ضمن  شناسایی و تقدیر از تلاشگران عرصه خدمت به مردم ، ارتقاء و بهبود عملکرد دستگاه های اجرایی در سطوح ملی، دستگاهی، استانی و شهرستانی نهادینه می گردد.

شایان ذکر است شرکت گاز استان بوشهر نیز در بیست و یکمین جشنواره شهید رجایی در بخش شاخص های اختصاصی بعنوان یکی از دستگاه های اجرایی برتر استان انتخاب و مورد تقدیر قرار گرفت.