طی آیینی همزمان با هفته دولت، ۲۲ طرح گازرسانی در شهرستان بوشهر به بهره برداری رسید.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهر، در این آیین که با حضور استاندار  و معاونین وی، فرماندار و جمعی دیگر از مسئولین استان برگزار شد، مشعل گاز در روستاهای هلیله و بندرگاه روشن گردید و ۲۲ واحد صنعتی نیز وصل بگاز شدند.

مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر در حاشیه ی این مراسم: مجموع اعتبار ریالی هزینه شده جهت گازرسانی به طرح های یادشده را افزون بر ۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان عنوان نمود.

مهندس رحمانی اضافه نمود: با گازرسانی به روستاهای هلیله و بندرگاه، ۱۴۰۰خانوار قادر به استفاده از نعمت گاز می باشند.

وی در ادامه بیان داشت: به منظور گازرسانی به این مناطق ۶۳ کیلومتر شبکه با اعتباری افزون بر ۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان اجرا و یک ایستگاه تقلیل فشار گاز نیز نصب گردیده است.

مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به وضعیت کلی گازرسانی در شهرستان بوشهر  تصریح نمود: تا کنون ۷۹۴ کیلومتر شبکه در این شهرستان اجرا گردیده که از این میزان ۵۷۵ کیلومتر در شهرها و ۲۱۹ کیلومتر نیز در روستاها اجرا شده است.

به گفته ی مهندس رحمانی با توجه به این میزان شبکه گذاری ،در حال حاضر ضریب نفوذ گاز شهری در این شهرستان ۹۶  درصد و ضریب نفوذ گاز روستایی نیز ۹۹ درصد می باشد.

وی ادامه داد: همچنین تا کنون ۳۳ هزار و ۵۸۴ انشعاب در سطح شهرستان بوشهر نصب و همچنان به تدریج افزایش خواهد یافت.

گفتنی است روستاهای هلیله و بندرگاه در فاصله ۱۰ کیلومتری جنوب شهر بوشهر در جوار نیروگاه‌اتمی واقع شده‌اند.