رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهر از اجرای طرح نظرسنجیِ میزان رضایتمندی ذینفعان و مشترکین از خدمات ارائه شده توسط این شرکت خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهر، مهندس ابراهیم عباسی با اعلام خبر مذکور ، هدف از اجرای این طرح را سنجش میزان رضایتمندی ذینفعان شرکت از کیفیت خدمات ارائه شده و به دنبال آن شناسایی نقاط ضعف و قوت عنوان نمود و افزود: طرح پژوهشیِ مذکور با همکاری دانشگاه خلیج فارس اجرا شده است.

به گفته ی رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهر ، این طرح در کلیه شهرستان های استان به شیوه ی سرشماری انجام گردیده است.

مهندس ابراهیم عباسی اضافه نمود : در راستای تحقق این مهم ، پرسشگرانی آموزش دیده از هرشهرستان انتخاب و زیر نظر پیمانکار پروژه به تکمیل پرسشنامه های مورد نظر از طریق مصاحبه ی حضوری با  همه ی مشترکین و ذینفعان پرداختند .

رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهر با بیان اینکه پروژه پژوهشیِ سنجش رضایتمندی مشترکین بطور مستمر طی سه سال گذشته توسط واحد روابط عمومی اجرا گردیده ، بیان داشت : این پروژه در سال سوم ، در مقیاسی بسیار گسترده و جامع تر انجام و نتایج تحلیلی آن نیز طی گزارشی تفصیلی به اطلاع اعضاء محترم هیئت مدیره رسانده شد.

وی در همین رابطه افزود : کلیه ی ذینفعان شرکت مشتمل بر مشترکین (خانگی ، تجاری و صنعتی ) ، تامین کنندگان و پیمانکاران، سازمان های مجوز دهنده ، نهادهای حاکمیتی ، دفاتر پیشخوان ، جامعه( رسانه های اجتماعی) و نیز کارکنان ، در این طرح پژوهشی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند.

مهندس عباسی با قدردانی از همکاری و تعامل بالای مشترکین و ذینفعان در اجرای مطلوب پروژه ی مذکور، اذعان داشت:  طرح سنجش رضایتمندی مشترکین و ذینفعان با شناسایی نقاط ضعف و قوت همواره دارای اثربخشی بالایی بوده ، بطوریکه اقدامات اصلاحیِ استخراج شده از نتایج این طرح، در سال های اول و دوم منجر به اجرای طرح های مهمی نظیر راه اندازی سامانه ارتباط با مشتری (CRM )، صدور قبوض آنی گاز ، افزایش برنامه های اطلاع رسانی و .. شده است.

وی  همچنین در خاتمه از اجرای این طرح به منظور بررسی و ارزیابیِ ابعاد گسترده تری از کیفیت خدمات ارائه شده توسط شرکت گاز استان بوشهر طی سالجاری خبر داد.