دوره آموزشی ” مهارت مدیریتِ خشم و پرخاشگری ” با حضور کارکنان شرکت گاز استان بوشهر و نیز جمعی از کارکنان منطقه ۱۰ عملیات انتقال گاز در شرکت گاز استان بوشهر برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهر، مسئول آموزش این  شرکت در خصوص خبر فوق افزود : دوره آموزشی مذکور با هدف آگاه سازی پرسنل جهت حفظ آرامش و کنترل رفتار خود در هنگام عصبانیت ، پیشگیری از تصمیات آنی و در نتیجه اتخاذ بهترین واکنش در چنین مواقعی برگزار شد.

آقای علوی تبار در ادامه اضافه نمود : در همین رابطه ، فراگیران با تاکتیک های مدیریت و کنترل خشم و اضطراب آشنا شده و راهکارهای لازم جهت ارتقاء توانمندی های خود  به منظور مدیریت گفتار و رفتار فردی در هنگام خشم و عصبانیت را فراگرفتند.

مسئول آموزش شرکت گاز استان بوشهر تصریح نمود : تدریس این دوره آموزشی را دکتر ایزدی ، مدرس و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی بر عهده داشته که طی آن به ارائه آموزش های لازم پیرامون روش های کنترل خشم و بروز رفتار مناسب پرداختند.

آقای ایزدی در همین رابطه خطاب به شرکت کنندگان دوره بیان داشت : در زندگی روزمره افراد مسائل بسیاری وجود دارد که موجب برانگیختن خشم  می گردد  که اگر مغلوب آنها شده و اجازه دهیم بر ما مسلط گردند،  دیری نمی گذرد که جسم و روحمان نیز دچار فرسودگی و زوال می شود بنابراین باید سعی نمود تا آنجا که ممکن است بیهوده خشمگین نشد و یا اینکه از اتخاذ رفتارهای نامناسب در چنین مواقعی پیشگیری کرد.

وی در ادامه افزود : آرامش آموزی ، بازسازی شناختی ، تخلیه انرژی ، حل مسأله و تغییر محیط از جمله راهکارهای مورد نظر جهت مدیریت رفتار به هنگام بروز عصبانیت و خشم می باشد که باید به درستی فرا گرفته و تمرین شود.

مسئول آموزش شرکت گاز استان بوشهر نیز در این رابطه اضاقه کرد : آشنایی با انواع خشم ، کنترل خشم و عصبانیت در روابط میان زوجین ، منابع اصلی تولید خشم ، راه های پیشگیری از بروز خشم کلامی و غیرکلامی ، مدیریت رفتار و … از جمله موارد مهم دیگری بود که طی دوره آموزشی مذکور ارائه گردید.

شایان ذکر است ، این دوره ی آموزشی مورد استقبال همکاران قرار گرفته و رضایتمندی ایشان از برگزاری آن در سطح بالایی قرار داشت.