تا کنون در شهرستان دیر بیش از ۴۰۷ کیلومتر شبکه ی گازرسانی اجرا گردیده که با تحقق این امر  ۱۶۴۰۲ خانوار قادر به استغاده از نعمت گاز می باشند.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهر، مهندس مسلم رحمانی در مصاحبه با خبرنگار شرکت خبر داد: با اجرای بیش از ۴۰۷ کیلومتر شبکه ی گازرسانی، ۱۰۰ درصد از خانوارهای شهری و افزون بر ۹۰ درصد از خانوارهای روستایی این شهرستان تحت پوشش خدمات گازرسانی قرار گرفته اند.

مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر با بیان اینکه در حال حاضر ۵ شهر و ۱۸ روستای شهرستان دیر از نعمت گاز برخوردار می باشند اظهار داشت: تا کنون ۱۲۲۷۵ انشعاب نیز در این شهرستان نصب گردیده که با اقدامات در دست اجرا ، این میزان همچنان افزایش خواهد یافت.

رحمانی در ادامه پیرامون توسعه گازرسانی به صنایع شهرستان دیر نیز افزود: گازرسانی به شرکت پتروشیمی متانول کاوه بعنوان بزرگترین واحد تولید متانول خاورمیانه در این شهرستان از جمله طرح های صنعتی عظیمی بوده که با تلاش شرکت گاز استان بوشهر با موفقیت اجرا گردید.

وی همچنین با بیان اینکه در اجرای طرح گازرسانی به پتروشیمی متانول کاوه ی دیر ۳۵ میلیارد تومان اعتبار هزینه گردیده، گفت: گازرسانی به این واحد صنعتی به طول۱۷ کیلومتر با لوله ای به قطر۲۴ اینچ اجرا شده است.

این مقام مسئول در ادامه افزود: در سال جاری نیز گازرسانی به پتروشیمی سیراف انرژی با اجرای ۵ کیلومتر خط ۱۶ و ۲۰ اینچ و همچنین توسعه ی گازرسانی شهری و روستایی در این شهرستان اجرا خواهد شد.

ایشان در پایان بیان نمود: شهرستان دیر از قابلیت‌های گسترده‌ای  جهت توسعه گازرسانی  برخوردار است که با اجرای برنامه‌های  تدوین شده ، هر لحظه بر شمار خانوارهای برخوردار از گازِ این شهرستان افزوده می‌شود.