به گزارش روابط عمومی، شرکت گاز استان بوشهر در راستای ترویج فرهنگ مصرف ایمن و بهینه گاز طبیعی و همچنین نحوه استفاده صحیح از وسایل گاز سوز فعالیت “همیار گاز ” را در کنار نونهالان فوتبال آموز بوشهری آغاز کرد. کار کردن صحیح با وسایل گاز سوز را باید از سنین کودکی به فرزندان خود بیاموزیم.