مسئول آموزش شرکت گاز استان بوشهر از برگزاری دوره آموزشی پروانه کارهای سرد و گرم در این شرکت خبر داد.

آقای قاسم علوی تبار با بیان خبر فوق افزود : این دوره ی آموزشی با حضور  روسای نواحی تابعه گاز استان و افراد دارای مجوز صدور پروانه به مدت دو روز در نواحی بوشهر و کنگان برگزار گردید.

وی بیان داشت : طی این دوره آموزشی ، فراگیران با مفاهیم متعددی نظیر تعریف کار سرد و گرم ، مراحل صدور پروانه ، آشنایی با طبقه بندی مناطق خطرناک ، روشهای کاهش فشار ، سنجش گازها ، آماده سازی محل کار و اقدامات احتیاطی، ارزیابی شرایط حین کار ،  تامین امکانات لازم جهت کنترل آلودگی های زیست محیطی و … آشنا شدند.

وی در ادامه افزود: با توجه به اینکه آشنایی با انواع پروانه های کارسرد و گرم و نجوه صدور آن برای مجریان کار اهمیت زیادی دارد،واحد آموزش در نظر دارد تا دوره فوق را به طور مرتب و سالیانه برگزار کند

آقای علوی تبار ادامه داد : تدریس این دوره را آقای مهندس صالح نژاد مسئول پدافند غیر عامل شرکت بر عهده داشتند.

مسئول آموزش شرکت گاز استان بوشهر تصریح نمود :  این واحد در نظر دارد از توانمندی همکاران داخلی در برگزاری دوره های آموزشی استفاده ی بیشتری نموده تا از این طریق در اجرایی نمودن مدیریت دانش در سازمان گام های محکم تری برداشته شود.