در نشست هم اندیشی روسای HSE شرکت های گاز استانی که در ساختمان آموزشی شرکت ملی گاز برگزار گردید ، از شرکت گاز استان بوشهر بعنوان شرکت برتر در زمینه ی HSE تقدیر بعمل آمد.

در نشست مذکور که با حضور مدیر عامل محترم و نیز مدیر محترم گازرسانی شرکت ملی گاز  بهمراه روسای HSE شرکت های گاز استانی برگزار شد ، شرکت گاز استان بوشهر با کسب امتیاز بالا ( بیش از ۸۵۰ امتیاز) در جمع برترین های HSE کشور قرار گرفت.

رئیسHSE شرکت گاز استان بوشهر در این رابطه اظهار داشت : نشست هم اندیشی روسای HSE به منظور آگاه سازی سطوح مختلف مدیریت و کارکنان در راستای انجام اقدامات پیشگیرانه و همچنین ایجاد نظم وانضباط و تقویت هر چه بیشتر سامانه ی نظارتی در کلیه اقدامات مرتبط با HSE برگزار و طی آن مباحث متعددی به بحث و بررسی گذاشته شد.

مهندس بندامیری در ادامه ضمن تبریک موفقیت کسب شده به کلیه کارکنان مجموعه شرکت گاز استان بوشهر بیان داشت  : نرخ پایین حوادث مشترکین ،  اجرای کامل مصوبات و دستورالعمل های شرکت ملی گاز، نظارت بر حسن تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه از  تاسیسات ، رعایت کامل الزامات ایمنی ، یکپارچه سازی الزامات و اقدامات مبتنی بر ریسک و … از جمله مواردی است که منجر به موفقیت این شرکت و حضور در جمع برترین های HSE گردیده است.

وی همچنین افزود : به منطور تداوم موفقیت های کسب شده ، برنامه ها و اقدامات خود را در ادامه با جدیت هرچه بیشتری دنبال نموده و در همین رابطه به اجرای مدون و مطلوب وظایف مهمی نظیر ،  برقراری سامانه نظارت موثر بر فعالیت های پیمانکاران ، اجرای کامل سیاست های زیست محیطی ، ارتقاء فرهنگ HSE سازمانی ، ایمنیِ پیش راه اندازی عملیاتی PSSR ، ارائه آموزش های گسترده ی مرتبط با مصرف ایمن و بهینه گاز در سطح استان و …  خواهیم پرداخت.

مهندس بندامیری در خاتمه ضمن تاکید بر مشارکت و همفکری مستمرکارکنان در زمینه ی اجرای مطلوب برنامه های پیش رو ، از حمایت های مجدانه ی مدیر عامل محترم در پیشبرد اهداف ترسیم شده قدردانی نمود.

روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهر نیز ضمن تبریک موفقیت کسب شده به مجموعه مدیریت و کارکنان HSE ، برای ایشان آرزوی توفیقات روز افزون می نماید.