در امتداد مسیر توسعه گازرسانی در استان و با هدف افزایش ضریب تحت پوشش گاز ، عملیات گازرسانی به ۲۲ روستای استان در دست اجرا می باشد.

مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر با اعلام خبر مذکور افزود : در این مسیر ، بهره گیری از منابع قانونی بودجه از جمله بند ” ق” تبصره ۲ قانون بودجه سال ۹۳ ، این امکان را فراهم آورد تا روند گازرسانی به روستاها تسریع یابد، به نحوی که طی سه سال گذشته شاهد سه برابر شدن روستاهای گازدار استان بوده ایم.

مهندس مسلم رحمانی افزود : بر همین اساس و در همسویی با تکالیف شرکت در اجرای پروژه های مرتبط با این بند از قانون ، اجرای چندین خوشه گازرسانی در استان تعریف گردیده است که این عملیات همچنان ادامه دارد.

وی در همین رابطه با بیان اینکه در حال حاضرعملیات توسعه گازرسانی در شهرستان های بوشهر ، گناوه ، دیلم ، دیر و دشتستان در دست اجرا می باشد ، بیان داشت : با اجرای این عملیات ، ۳۳۷۶ خانوار قادر به استفاده از نعمت گاز می باشند.

به گفته ی این مقام مسئول ، ان شاا… با گازرسانی به روستاهای یادشده ، ضریب نفوذ گاز در بخش روستایی استان به ۹۶ درصد افزایش می یابد.

مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر تصریح نمود : توسعه گازرسانی در روستاهای استان با هدف ایجاد رفاه عمومی ، برقراری عدالت و جلوگیری از مهاجرت افراد، اجرا می شود که  تحقق این مهم  ضمن توسعه زیرساخت ها در این مناطق ، موجبات رضایتمندی روستاییان را فراهم خواهد ساخت.

مهندس رحمانی در خاتمه افزود : تا کنون ۳۹۰ روستای استان با اجرای افزون بر ۳۰۸۱ کیلومتر شبکه ، تحت پوشش گاز طبیعی قرار گرفته اند.