دوره آموزشی ” اصول سرپرستیِ پیشرفته” با حضور روسای واحدهای ستادی و نواحی گازرسانی استان به مدت ۸ ساعت در شرکت گاز استان بوشهر برگزار گردید.

این دوره آموزشی با هدف آگاه سازی روسا و مسئولین از وظایف و مسئولیت هایشان و نیز کمک به رفع کمبودها و افزایش مهارت سرپرستی برگزارشد.

رئیس آموزش شرکت گاز استان بوشهر در این رابطه بیان داشت : طی دوره آموزشی مذکور، فراگیران  با مفاهیم پایه و پیشرفته سرپرستی و مدیریت آشنا شده و همچنین ارکان، اهداف، رویه ها، ابزار و وظایف سرپرستی در سازمان را فراگرفتند.

به گفته ی مسئول آموزش شرکت گاز استان بوشهر ،  ارائه نمونه های کاربردیِ (Case Study) مختلف و بحث و تبادل نظر میان استاد و فراگیران ،  از ویژگیهای بارز این دوره بود که با تدریس آقای دکتر سیدامید هاشمی ، مدرس  دانشکده مدیریت دانشگاه تهران به بهترین نحو انجام شد.

مسئول آموزش شرکت گاز استان بوشهر همچنین بیان داشت، از جمله مهمترین مباحثی که در این دوره ارائه گردید می توان به مواردی نظیر آشنایی با مکاتب مختلف مدیریت و سرپرستی،آشنایی با شیوه های مختلف مدیریت و سرپرستی ، احساس ادراک دانش، توانایی تجزیه و تحلیل عوامل برانگیزنده ، وظایف سرپرستی، ایجاد همکاری و هماهنگی ، نظارت و کنترل ، مدیریت سازماندهی و … اشاره نمود.

وی در ادامه افزود :خوشبختانه دوره ی یادشده مورد استقبال همکاران قرار گرفته و رضایتمندی ایشان از برگزاری آن در سطح بالایی قرار داشت.

آقای علوی تبار یادآور شد :  واحد آموزش شرکت گاز استان بوشهر در نظر دارد با برگزاری دوره های آموزشی متعدد ویژه مدیران و سرپرستان شرکت و با دعوت از اساتید مجرب ، توانایی و دانش ایشان در امر سرپرستی و تعامل با نیروهای زیر مجموعه را ارتقاء بخشیده و بدین ترتیب در مسیر تعالی سازمانی گام بر دارد.