مطابق با سیاست های تشویقی کمیته نظام مشارکت و در راستای تقدیر از مشارکت فعالانه ی کارکنان  و پیشنهاد دهندگان  در خصوص فعالیت های شرکت گاز استان بوشهر ، هدایای اولیه پیشنهادهای ارائه شده  به ایشان اهداء گردید.

دبیر نظام مشارکت و پیشنهادهای این شرکت با اعلام خبر مذکور افزود : این اقدام  هرساله با هدف تشویق به مشارکت و حضور موثر کارکنان در سیستم مدیریت مشارکتی اجرا می گردد.

وی در تشریح این خبر و با توضیح فرایند ارائه  هدایای اولیه و همچنین پاداش های پیشنهاد های اجرا شده بیان داشت :  با توجه به سیاست های تشویقی شرکت ، هرساله دبیرخانه این کمیته اقدام به اهداء هدایای غیر نقدی به ارائه دهندگان پیشنهاد می نماید و همچنین در خصوص ارائه پاداش نیز اقدام به محاسبه سود حاصل از اجرایی نمودن آنها کرده تا بدین ترتیب میزان پاداش ها را طبق فرمول های مندرج در آیین نامه ها به دست آورده و بر اساس آن ، مبلغ پیش بینی شده را به پیشنهاد دهندگان محترم  ضمن تشویق کتبی مدیر عامل ارائه نماید.

مهندس پاپری مقدم با اشاره به مسئولیت همگانی در قبال بهبود مستمر اضافه نمود: امروزه در بخش نظام مشارکت که با هدف استفاده از فکر و اندیشه کارکنان جهت مسئله یابی و حل مشکلات شرکت ایجاد گردیده شاهد گسترش کار گروهی و مدیریت مشارکتی می باشیم که این مهم ، خود نشان از رعایت استاندارد های لازم در سطوح بالا با دانش بر اثربخشی نظام پیشنهادها در توسعه و نوآوری دارد.

دبیر نظام مشارکت شرکت گاز استان بوشهر در همین رابطه با قدردانی از مشارکت تمامی کارکنان در ارئه پیشنهاداتی موثر و سازنده و مطلوب ارزیابی نمودن روند موجود اظهار امیدواری نمود، مشارکت و همفکری کارکنان در سال جدید همچنان بتواند افق های جدیدی در زمینه تحقق اهداف متعالی سازمان ترسیم نماید.

وی باشاره به اهمیت مشارکت کارکنان در تصمیمات و برنامه های جاری شرکت گفت : بهبود روابط انسانی میان مدیریت و کارکنان ، بهبود گردش دانش در سازمان، بروز خلاقیت و نوآوری، تقلیل هزینه های تولید ، افزایش احساس تعلق سازمانی در کارکنان و همسو شدن با  اهداف سازمان و در نهایت افزایش انگیزه های شغلی،  رضایت مشتریان و ذینفعان  و بهره وری و بهبود مستمر امور از جمله مهم ترین فواید نظام مشارکت می باشد.

مهندس پاپری مقدم فر اضافه نمود : ان شا.. در سالجاری برنامه های متعددی جهت ارتقاء هرچه بیشتر نظام مشارکت در نظر داریم که امیدواریم با حمایت و همدلی مدیران و کارکنان مجموعه شاهد اجرای مطلوب این برنامه ها و در نتجیه تعالی و رشد و شکوفایی سازمان باشیم.

وی با اشاره به ثبت رکورد جدیدی برای سرانه مشارکت کارکنان این شرکت افزود : در سال گذشته پرسنل شرکت گاز استان بوشهر ،بیش از ۶۱۰۰ پیشنهاد به دبیرخانه کمیته نظام مشارکت ارائه نمودند که تحقق این امرگواه رشد۲۹۰ درصدی سرانه مشارکت کارکنان است که در نوع خود رشدی مطلوب و اثر بخش می باشد.

دبیر نظام مشارکت شرکت گاز استان بوشهر در خاتمه افزود : در سال گذشته همچنین درسایر شاخص های کمی نظام پیشنهادات از جمله نرخ مشارکت کارکنان ، تعداد پیشنهادهای تصویب شده و پیشنهادهای اجرا شده نیز پیشرفت مطلوبی نسبت به سالهای قبل داشته ایم که این امر  علاوه بر تاثیر کیفی در امور جاری ، سود و صرفه قابل توجهی نیز عاید شرکت نموده است.