طی احکامی جداگانه از سوی مدیر محترم گازرسانی شرکت ملی گاز ایران  ، مدیران عامل شرکت گاز استان های بوشهر و فارس انتخاب شدند.

بر همین اساس مهندس مسلم رحمانی به عنوان مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت گاز استان بوشهر انتخاب و مهندس غلامعباس حسینی نیز به عنوان مدیر عامل  و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت گاز استان فارس انتخاب گردیدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهر ، مهندس غلامعباس حسینی متولد سال ۱۳۴۶ ، دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی و مدیریت استراتژیک از دانشگاه علوم و تحقیقات است که در کارنامه خود مدیرعاملی شرکت گاز استان بوشهر ، رئیس تعمیرات الکترونیک ، مخابرات و ابزار دقیق پتروشیمی رازی و رئیس بازرسی فنی شرکت گاز استان بوشهر را دارد.

همچنین مهندس رحمانی ، مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر نیز متولد ۱۳۵۴ دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی  می باشد که از سال ۱۳۷۸وارد مجموعه نفت گردیده و از سال ۱۳۸۱ نیز در شرکت گاز استان بوشهر مشغول به فعالیت شده است . ایشان نیز پیش از این به عنوان رئیس ناحیه گازرسانی شهر جم ، رئیس ناحیه گازرسانی بوشهر و سپس در سمت معاونت امور بهره برداری شرکت گاز استان بوشهر مشغول به فعالیت می باشند.

روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهر ضمن قدردانی از خدمات شایسته و زحمات ارزنده همکاران ارجمند مهندس حسینی و مهندس رحمانی ،برای ایشان  در سمت جدید و مسیر پیش رو آرزوی توفیقات روزافزون می نماید.