مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر از رشد فوق العاده و حداکثری سرانه مشارکت کارکنان این شرکت خبر داد و افزود : پرسنل شرکت گاز استان بوشهر در سال ۹۶، بیش از ۶۱۰۰ پیشنهاد به دبیرخانه کمیته نظام مشارکت ارائه نمودند.

مهندس غلامعباس حسینی اضافه نمود: این میزان پیشنهاد ارائه شده گواه رشد۲۹۰ درصدی سرانه مشارکت کارکنان است که رشدی بسیار مطلوب و اثر بخش می باشد.

وی اضافه نمود: به منظور تحقق این مهم، اقدامات متعددی اجرا گردید و ضمن برنامه ریزی های مدون و موثر، رویکردی جدید را در دستور کار قرار دادیم که این امر، موجبات مشارکت حداکثری کارکنان در نظام پیشنهادها را فراهم و مسیر بهره گیری از خرد جمعی را هموارتر ساخت.

مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر اضافه نمود: از مجموع پیشنهادهای ارائه شده بیش از ۳۴ درصد در حوزه های فنی و مهندسی  و بقیه پیشنهادها نیز در بخش های دیگر نظیر مالی، پشتیبانی، متقاضیان و مشترکین، اداری، خدماتی و رفاهی و همچنین  فعالیت های کمیته نظام مشارکت بوده است که تنها اجرای بخش کوچکی از این پیشنهادها افزون بر ۱۸ میلیارد و هشتصد میلیون ریال صرفه اقتصادی به دنبال داشته است.

درخصوص فعالیت های انجام شده در سال ۱۳۹۶، دبیر کمیته نظام مشارکت و پیشنهادها نیز بیان داشت: یکی از اقدامات اساسی به منظور ارتقاء کمی و کیفی پیشنهادات در کنار اطلاع رسانی ها و آموزش مستمر کارکنان، تشکیل ۲۰ کمیته همیاری بوده که اجرای این مهم زمینه ساز تسریع در بررسی تخصصی پیشنهادها و همچنین ترغیب واحدهای مختلف به منظور افزایش پیشنهادها ارسالی بوده است.

مهندس باقر پاپری مقدم افزود: مشارکت هر چه بیشتر کارکنان دراقدامات و فعالیت‌های سازمان از جمله کارآمدترین و نیرومندترین سازوکارها و ابزارهای اجرایی به منظور افزایش انگیزش کارکنان و به دنبال آن توسعه و ارتقای عملکرد سازمان  است که تحقق آن از طریق بکارگیری خردجمعی، زمینه ساز رفع مشکلات موجود و نیز اتخاذ راهکارهایی نوین جهت پیشرفت و توسعه روز افزون عملکرد مجموعه می باشد.

ایشان در خاتمه ضمن قدردانی از همکاری و همفکری کلیه کارکنان شرکت و نیز حمایت های موثر مدیر عامل محترم بیان داشت: نظام پیشنهادها فرصتی با ارزش جهت برقراری نوعی ارتباط دو طرفه  میان کارکنان و مدیران و نیز توسعه و افزایش مهارت های فردی آنهاست.

لازم به ذکر است سومین جشنواره نظام پیشنهادهای شرکت گاز استان بوشهر در آخرین روزهای سال ۹۶ با تلاش کمیته نظام پیشنهادها و مشارکت این شرکت برگزار و طی آن از نفرات برتر در بخش های مختلف اعم از ارزیاب برتر ، کارکنان ارائه دهنده ی پیشنهاد برتر و شاخص، بیشترین پبیشنهاد دهنده، برترین پیشنهاد دهنده، ناحیه برتر، کمیته همیاری برتر و همچنین فعالان عرصه نظام مشارکت طی سال های ۹۵ و ۹۶ تقدیر شد.