فرمانده حوزه مقاومت بسیج شرکت ملی گاز با حضور در شرکت گاز استان بوشهر ، طی نشست هایی جداگانه به دیدار و صحبت با اعضاء شورای پایگاه مقاومت بسیج شرکت گاز استان بوشهر و معاونت بهره برداری این شرکت پرداختند.

به گزارش روابط عمومی این شرکت ، مهندس یدا… رحمانی طی نشست مذکور به بررسی و ارزیابی نحوه تاسیس پایگاه مقاومت بسیج شرکت گاز استان بوشهر و عملکرد آن پرداخت.

در همین رابطه موارد متعددی در خصوص نحوه ی جذب اعضاء بسیج ، همگرایی بسیجیان شرکت در جهت پیشبرد خدمات گازرسانی به مردم ، تکریم ارباب رجوع ، تجلیل از خواهران بسیجی شرکت در زمینه عفاف و حجاب و … مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شرکت گاز استان بوشهر در این جلسه به ارائه اقدامات انجام شده در بخش های مختلفِ عملیاتی ، امور فرهنگی ، ورزشی ، مالی و فنی و مهندسی پرداخت.

مهندس سعید دارم همچنین عملکرد کلی انجام شده در زمینه همکاری باسایر واحدهای ستادی شرکت و نیز پایگاه مقاومت بسیج استان را ارائه نمودند.

در ادامه این نشست نیز فرمانده حوزه مقاومت بسیج شرکت ملی گاز ضمن قدردانی از فعالیت های صورت گرفته بیان داشت: عملکرد پایگاه مقاومت بسیج شرکت گاز استان بوشهر با توجه به معرفی به عنوان پایگاه بسیج برتر استانی در خور توجه و شایسته ی تقدیر می باشد .

در پایان این نشست نیز هریک از اعضاء شورای بسیج شرکت گاز استان بوشهر به ارائه و بیان نظرات خود پیرامون موارد مطروحه در جلسه پرداختند.