رئیس HSE شرکت گاز استان بوشهر از برگزاری و اجرای دو دوره ی آموزشی تحت عنوان “بوسنجی از شبکه گاز ” و ” ایمنی و آتش نشانی” در این شرکت خبر داد.

مهندس بند امیری با بیان خبر مذکور اظهار داشت : طی دوره آموزشی بوسنجی از شبکه توزیع گاز ، نحوه کار با دستگاه بوسنج  و نگهداری از آن ، اهمیت مشخصات مرکاپتان واستاندارد اندازه گیری آن به پرسنل آموزش داده شد.

وی ادامه داد : در این دوره آموزشی روسای نواحی و تعمیرات و نیز پرسنل واحد امداد حضور داشتند.

رئیس HSE شرکت گاز استان بوشهر همچنین بیان داشت : در دوره آموزشی ایمنی و آتش نشانی نیز ، مثلث آتش ، انواع حریق و طبقه بندی آن ،  انواع کپسول های اطفاء حریق و نحوه کار با این کپسول ها به صورت تئوری و عملی به کارکنان آموزش داده شد.

وی اضافه نمود : در این دوره آموزشی که طی سه نوبت برگزار شد، کلیه پرسنل حراست ساختمان ستاد و نواحی تابعه ، کارکنان تاسیسات و انبار کالا شرکت نمودند.

مهندسی بند امیری اضافه کرد : دوره ی آموزشی مذکور با هدف ارتقاء آگاهی پرسنل حراست ، انبار، تاسیسات و کالا جهت آمادگی با شرایط احتمالی اضطراری برگزار شد.

تدریس دوره های آموزشی یادشده را مهندس امیر ستایش فر، بر عهده داشتند.