با هدف ارتقاء دانش مدیران و روسای شرکت گاز استان بوشهر ، دوره آموزشی “ نظام ارزیابی عملکرد کارکنان” در این شرکت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهر، در این دوره آموزشی  مدیرعامل محترم ، اعضاء هیت مدیره ، کلیه روسای واحدهای ستادی و روسای نواحی گاز استان حضور داشتند.

طی دوره آموزشی مذکور ، توضیحات جامعی پیرامون اهمیت ارزیابی عملکرد کارکنان و تاثیر آن در افزایش و یا کاهش انگیزه کاری ایشان مطرح شد.

همچنین مباحثی پیرامون رویکردها و روشهای موجود در ارزیابی عملکرد ، خطایابی رایج در ارزیابی عملکرد و معرفی نظام جدید ارزیابی عملکرد عنوان گردید.

تدریس این دوره آموزشی را آقای دکتر آرمان، مدرس دانشگاه خلیج فارس بر عهده داشتند.