در اقدامی، دبیرخانه نظام پیشنهادهای شرکت گاز استان بوشهر ، مسابقاتی با عنوان” لیگ پیشنهاد دهی” برگزار نمود.

این اقدام با هدف افزایش مشارکت کارکنان در بیان ایده و پیشنهاد پیرامون فعالیت های شرکت و در نتیجه افزایش سرانه و نرخ مشارکت پرسنل اجرا خواهد شد.

دبیر کمیته نظام مشارکت این شرکت با اعلام خبر مذکور افزود : در مسیر اتخاذ راهکارهای نوآورانه جهت ترغیب کارکنان به انجام کار گروهی و مشارکت در فعالیت های شرکت از طریق پیشنهاد دادن ،اقدام به برگزاری این دوره از رقابت ها نمودیم.

مهندس باقر پاپری مقدم فرد اضافه نمود : از دیگراهداف مهم برگزاری این دوره مسابقات می توان به ایجاد گروه های همفکری و آموزش افراد جهت برپایی جلسات طوفان فکری اشاره نمود.

وی همچنین یادآور شد : به منظور برگزاری این رقابت ها ، کارکنان تا یک هفته فرصت دارند از طریق دبیرخانه نظام مشارکت نسبت به ثبت نام و تشکیل گروه های همفکری اقدام نموده و پس از آن در بازه زمانی یکماهه پیشنهادات خود را ارائه نمایند.

دبیر کمیته نظام مشارکت شرکت گاز استان بوشهر تصریح نمود : در پایان مدت زمان تعیین شده، نتایج مورد بررسی و داوری قرار گرفته و در نهایت مراسم اهداء جوایز به گروه های برتر در اسفندماه برگزار خواهد شد.

مهندس پاپری مقدم فرد در خاتمه از حمایت های مدیرعامل محترم و کلیه کارکنان مجموعه شرکت گاز استان بوشهر قدردانی نموده و اظهار داشت: با استقبال بالای کارکنان و اشتیاق و انگیزه ای که از  ایشان  می بینیم به طور حتم شاهد اتفاقات ثمربخش بیشتری در حوزه نظام مشارکت و پیشنهادها خواهیم بود.