در راستای کسب جایزه تعالی سازمانی ، عملکرد شرکت گاز استان بوشهر در حوزه های مختلف مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهر، در این ارزیابی که توسط ارزیابان جایزه ملی تعالی صورت پذیرفت ، اقدامات و فعالیت های اجرا شده توسط شرکت گاز استان بوشهر با توجه به معیارهای ۹ گانه مدل تعالی مورد بررسی قرار گرفت. مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر در جلسه افتتاحیه ای که به همین منظورتشکیل گردید ، با اشاره به اهمیت تقویت فرهنگ تعالی همسو با ارتقای فرهنگ سازمانی ، تلاش جهت کسب جایزه تعالی را اقدامی ارزشمند دانسته و بیان داشت : شرکت گاز استان بوشهر در راستای تحقق چشم اندازهای ترسیم شده در مسیر تعالی قرار داشته و کلیه فعالیت ها و اقدامات بهبود خود را با سرلوحه قراردادن تعالی و پیشرفت اجرا می نماید. مهندس حسینی در همین رابطه با اشاره به فعالیت های گسترده این شرکت  افزود : توسعه گازرسانی در اقصی نقاط استان ، ارائه خدمات متنوع به مشتریان ، توسعه گازرسانی در بخش صنعت ، ترویج فرهنگ مصرف ایمن و بهینه و … از جمله اّهمِّ اقدامات اجرا شده با رویکرد تعالی می باشد که با جدیت در دستور کار قرار دارد. ایشان در ادامه با بیان چشم انداز شرکت گاز استان بوشهر افزود : حضور در میان پنج شرکت گاز سرآمد استانی تا افق ۱۴۰۴ ، از مهمترین اهداف تعیین شده می باشد که ضمن پیمودن مراحل مختلف تعالی ، با برنامه ریزی های صورت گرفته ، تلاش حداکثری خود را  جهت  تحقق این چشم انداز به کار خواهیم بست. وی همچنین با اشاره به گوشه ای از مهمترین موفقیت های این شرکت ،  کسب رتبه برتر جشنواره شهید رجایی ، کسب جایزه برترروابط عمومی ، عنوان HSE برتر ، رتبه برتر جشنواره نظام مشارکت و پیشنهادها و…را تنها گوشه ای از افتخارات این شرکت برشمرد و ابراز امیدواری کرد با همدلی و تلاشی مضاعف ، روند موفقیت های این شرکت همچنان تداوم یابد. در این نشست ، نماینده مدیریت شرکت گاز استان بوشهر نیز با اشاره به تلاش های بعمل آمده جهت کسب جایزه مدل تعالی ، به ارتقاء همدلی و همکاری میان کارکنان در همه سطوح و همچنین وجود فضای متعالی در سازمان اشاره و افزود : شناخت نقاط قوت و ضعف در راستای ارائه خدماتی با کیفیت و بهینه به مشترکین از اهم نتایج ارزیابی های مدل تعالی می باشد. در انتهای این نشست ،  ارزیابان جایزه ملی تعالی با بیان اهداف اصلی جایزه مدل تعالی که همان اطلاع یافتن سازمانها از وضعیت جاری سازمان خود و انتقال تجربیات می باشد ،  از تلاش و همفکری کارکنان مجموعه شرکت گاز استان بوشهر در زمینه قرار گرفتن در مسیر تعالی قدردانی نمودند. پس از برگزاری این نشست ، ارزیابان مدل تعالی ضمن برگزاری جلسات تخصصی با مدیران ، معاونین و کارکنان ، به ارزیابی عملکرد و فعالیت های شرکت گاز استان بوشهر در حوزه های مختلف پرداختند.