رزمایش آموزشی زیست محیطی “مواجهه با شرایط اضطراری ریزش مرکاپتان” در انبار کالای شرکت گاز استان بوشهر برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهر ، رئیس HSE این شرکت با بیان خبر مذکور افزود : این رزمایش با هدف ارتقاء توانمندی پرسنل انبار کالا و نیز مرور اقدامات لازم جهت آمادگی در شرایط بحرانی مشابه برگزار شد.

مهندس بندامیری در ادامه تصریح نمود : رزمایش فوق به مدت ۱ ساعت و ۲۰ دقیقه به طول انجامید و طی آن پرسنل واحدهای عملیاتی،  حراست وHSE وارد عمل شده و به انجام اقدامات لازم جهت کنترل شرایط پرداختند.

وی با تأکید بر لزوم توجه هرچه بیشتر به رعایت مسائل ایمنی و زیست‌محیطی اضافه کرد: بدون تردید یکی از اصلی‌ترین مباحثی که در حفظ سلامت عمومی جامعه مطرح  می شود آموزش مواجهه با بحران به‌منظور کنترل سوانح ناخواسته می باشد که بی شک اجرای رزمایش های مواجهه با شرایط اضطراری در تحقق این مهم نقشی اساسی ایفا می کند.

بندامیری همچنین  با بیان اینکه برگزاری مستمر رزمایش های مقابله با شرایط بحرانی در ستاد و نواحی تابعه از جمله اولویت های کاری مهم این شرکت می باشد تصریح نمود: افزایش توان عملیاتی و قدرت تصمیم‌گیری پرسنل در شرایط اضطراری، اطمینان از آماده‌ به‌کار بودن وسایل و تجهیزات اطفاء حریق، شناسایی نقاط ضعف و قوت، ارزیابی عملکرد گروه‌های مختلف حاضر در عملیات و نیز هماهنگی بیشتر میان واحدها در شرایط اضطراری از جمله مهم ترین دستاوردهایی است که از طریق  برگزاری رزمایش‌های مقابله با شرایط اضطراری حاصل می گردد.

رئیس HSE شرکت گاز استان بوشهر خاطرنشان نمود :  همچنین از طریق برگزاری مستمر رزمایش‌های یادشده، امکان برآورد میزان کمبودها و نیازهای آموزشی، نیروی انسانی و تجهیزات فراهم می‌شود و علاوه بر شناسایی نقاط ضعف و قوت در همه حوزه‌‌های تخصصی، از عملکرد صحیح روش‌های مدیریت بحران و نیز ارزیابی میزان آمادگی کارکنان اطمینان حاصل می‌شود.