نشست هم اندیشی امر به معروف و نهی از منکر با هدف تببین مصداق های عینی امر به معروف و نهی از منکر در شرکت گاز استان بوشهر برگزار شد.

در این نشست که با حضوراعضاء کمیته امر به معروف و نهی از منکرشرکت و نیز اعضاء ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تشکیل شد، مباحث متعددی به بحث و بررسی گذاشته شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهر ، در همین رابطه مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر با بیان تلاش های صورت گرفته توسط این شرکت در حوزه های مشخص شده ، از “تکریم ارباب رجوع” بعنوان مهمترین مصداق امر به معروف در شرکت گاز استان بوشهر خبر داد.

مهندس حسینی اضافه نمود : در راستای تحقق این مهم، برنامه های متعددی تعریف گردیده که مورد اهتمام جدی کارکنان قرار دارد و بطور مستمر گزارش روند اجرای این اقدامات مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.

در ادامه این نشست ، رئیس اداره نظارت و بازرسی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان نیز به بیان اهداف و نتایج بازرسی های انجام شده از دستگاه های اجرایی پرداخته و ضمن بیان اهمیت این امر ، از تلاش های شرکت گاز استان بوشهر و تعاملات برقرار شده با ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان قدردانی نمود.

آقای علی موحدی در ادامه به بیان اهمیت برنامه ریزی ، آموزش و اجرای مستمر اقدامات مرتبط با ” تقویت تکریم ارباب رجوع” به عنوان مصداق امر به معروف در شرکت گاز استان بوشهر تاکید و اجرای این مهم را بر عملکرد سایر بخش های شرکت نیز موثر دانست.

ایشان همچنین خواستار برگزاری مستمر جلسات شورای امر به معروف و نهی از منکرشرکت در بازه زمانی هر ۴۵ روز یکبار شد.