ممیزی خارجی استاندارهای مدیریت یکپارچه با حضور سرممیزان شرکت TUV INTERCERT به مدت دو روز در شرکت گاز استان بوشهر برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهر ، طی این ممیزی عملکرد و اقدامات کلیه واحدهای ستادی شرکت نظیر روابط عمومی ، آموزش ، پژوهش ،HSE ، منابع انسانی ، برنامه ریزی و …  در ابعاد مختلف و بطور کامل مورد بررسی و سنجش قرار گرفت.

رئیس برنامه ریزی شرکت گاز استان بوشهر هدف از انجام این ممیزی ها را ارزیابی کیفی عملکرد واحدها در راستای دریافت ۳  استاندارد جدید و همچنین ممیزی مراقبتی ۵ استاندار دیگر عنوان نمود.

به گفته مهندس هنرمند این استانداردهای جدید شامل استانداردهای رسیدگی به شکایات ISO 10002 ، میزان رضایت مشتریانISO 10004 و استاندارد آموزش ISO 10015 می باشد ، همچنین ممیزی استانداردهای مراقبتی دیگر هم مربوط به استانداردهای سیستم مدیریت کیفیتISO 90001 ، سیستم استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایOHSAS 18001، استاندارد سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیستHSE MS ، استاندارد مدیریت انرژی ISO 50001 و استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001 بوده است.

رئیس برنامه ریزی شرکت گاز استان بوشهر در این رابطه با قدردانی از حمایت های مدیر عامل محترم و تلاش کلیه پرسنل ساعی این مجموعه ، کسب گواهینامه های جدید شرکت در حوزه های روابط عمومی و آموزش را به روسا و کارکنان این واحدها تبریک گفته و اظهار امیدواری نمود با کسب این استانداردها گام مهمی در راستای تعالی و بهبود کمی و کیفی وظایف ذاتی سازمان برداشته شود.