به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهر با توجه به اجرای پروژه مقاوم سازی خط تغذیه گازرسانی به شهر وحدتیه این مسیر دردست تعمیر می باشد. بنابراین با توجه به احتمال قطعی گاز خواهشمند است با رعایت مصرف ایمن و بهینه گاز ما را در این زمینه یاری فرمایید.

روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهراز مشترکین واقع دراین مناطق در خواست می نماید تمهیدات لازم را در این خصوص لحاظ نموده و در صورت هرگونه مشکل مراتب را از طریق شماره تماس ۱۹۴ به واحد امداد گاز اطلاع دهند.