دوره آموزشی مدیریت بحران به مدت دو روز با هدف ارتقاء دانش و توانمندی کارکنان جهت مقابله با شریط اضطراری و بحرانی در شرکت گاز استان بوشهر برگزار شد.

در این دوره آموزشی کلیه اعضاء کمیته مدیریت بحران به همراه روسای نواحی تابعه حضور داشته و مباحث آموزشی  مورد نظر را فراگرفتند.

به گفته مسئول آموزش شرکت گاز استان بوشهر ، طی دوره آموزشی مذکور مباحث مرتبط با بحران، مدیریت بحران و روش های پیشگیری از بحران آموزش داده شد.

آقای علوی تبار بیان داشت : تدریس دوره آموزشی یاد شده را دکتر سعیدگیوه چی ، عضو هیئت علمی و مدیرگروه HSE دانشگاه تهران بر عهده داشتند.

مسئول آموزش شرکت گاز استان بوشهر با اشاره به اهمیت برگزاری این دوره آموزشی بیان داشت : فرآیند پیش‌بینی و پیشگیری از وقوع بحران، برخورد و مداخله در بحران و سالم سازی بعد از وقوع آن از اهمیت بالایی برخوردار است ، از همین رو باید تلاش گردد با ارائه آموزش های لازم از بروز بحران ها ، پیشگیری نمود و یا در صورت بروز ، در خصوص کاهش اثرات آنها با آمادگی کامل در زمینه امداد رسانی سریع و بهبودی اوضاع اقدام نمود.

وی در خاتمه افزود : سازمان‌ها و نهادهای خدماتی به عنوان یکی از اجزای اصلی جامعه امروزی نقش مهمی در مدیریت بحران سازمانی بر عهده داشته و در همین راستا باید تلاش نمود ضمن شناسایی و پیش بینی  بحران‌های بالقوه ، درمقابل آنها اقدامات پیشگیرانه انجام داد تا اثراتشان به حداقل برسد.