رییس HSE شرکت گاز استان بوشهر از راه اندازی مرکز مدیریت بحران در این شرکت خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهر، مهندس بندامیری با بیان مطلب فوق افزود: این مرکز با هدف سازماندهی نیروها و هدایت عملیات در هنگام بروز حوادث احتمالی و در نتیجه کاهش خسارات و پیامدهای ناشی از بروز حوادث ایجاد گردیده است.

به گفته وی ، این مرکز پس از تدوین دستورالعمل مقابله با شرایط اضطراری راه اندازی شد تا از این طریق بتوان مدیریت بحران را قبل ، در طول و پس از بحران های احتمالی تسریع بخشیده و تسهیل نمود.

وی در همین رابطه افزود: بی شک به منظور کاهش خسارات بلایا و نیز کم کردن ابعاد فاجعه ضروری است تا در هنگام بروز حوادث ، واکنش ها و اقدامات مورد نیاز در مرکز مستقلی به نام اتاق مدیریت بحران صورت پذیرد تا بدین ترتیب امداد رسانی ،کنترل و مدیریت شرایط به بهترین نحو ممکن اجرا گردد.

رییس HSE شرکت گاز استان بوشهر ، امکانات مرکز مدیریت بحران این شرکت را مشتمل بر یک بی سیم مخصوص جهت برقراری ارتباط ، نقشه های اصلی خطوط تغذیه و انتقال گاز استان ، شماره های اضطراری مربوط به تیم بحران و گروه پشتیبان ، تلفن ، فکس ، کامپیوتر ، رادیو ، تخته وایت برد و …. برشمرد.

مهندس بندامیری در خاتمه ضمن قدردانی از تلاش ها و حمایت های مدیرعامل محترم، معاونت بهره برداری و واحد مخابرات و حمل و نقل این شرکت بیان داشت : با ایجاد مرکز مدیریت بحران ،  مدیریت شرایط در صورت بروز حوادث احتمالی به صورت یکپارچه و متمرکز انجام می گیرد تا بدین ترتیب شاهد تسریع در روند انجام امور و اثربخشی هر چه بیشتر اقدامات مورد نیاز در شرایط بحرانی باشیم.