شرکت گاز استان بوشهر با افتخارآفرینی در جشنواره شهید رجایی ، موفق به کسب رتبه نخست این جشنواره گردید.
در این جشنواره که بر اساس شاخص های قابل سنجش مورد بررسی قرار می گیرد ، از اداراتی که در رتبه یک تا ده قرار می گیرند تجلیل به عمل می آید.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهر، بیستمین دوره این جشنواره در حالی برگزار شد که تمامی دستگاه ها و نهادهای اجرایی با آمادگی کامل جهت موفقیت در جشنواره حاضر شده بودند.
بر همین اساس شرکت گاز استان بوشهر مطابق با بررسی های صورت گرفته در جایگاه نخست قرار گرفته و تقدیرنامه و تندیس جشنواره را از آن خود کرد.
همچنین در مراسم تقدیر از کارکنان موثر دستگاه های اجرایی که در حاشیه این جشنواره انجام شد ، از میان کارکنان شرکت گاز ، آقایان هنرمند ، حیدری نژاد ، بیرمی زاده و بهشتی مآل مورد تقدیر قرار گرفتند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر در حاشیه این مراسم با اشاره به روند برگزاری جشنواره شهید رجایی در استان گفت: به منظور برگزاری این جشنواره ۲ هزار نفر ساعت کار صورت گرفته و کارکنان این سازمان، مستندات دستگاه‌های اجرایی را با دقت مورد بررسی قرار دادند.
آقای رضا عوض‌پور در ادامه افزود: ۸۲ دستگاه اجرایی در فرایند بررسی دستگاه‌های اجرایی برتر شرکت کردند و از این بین ۱۰ دستگاه اجرایی انتخاب شدند.