مراسم افتتاحیه ساختمان اداره گاز شهرستان تنگستان و گازرسانی به روستاهای شهرستان تنگستان باحضور “وزیر محترم تعاون،کار ورفاه اجتماعی”