طی مراسمی با حضور فرماندار ، بخشدار و مسئولین دستگاه های اجرایی شهرستان گناوه ، مراسم گازرسانی به چهار روستای این شهرستان افتتاح شد.

این روستاها شامل بهمنیار غربی، بهمنیار شرقی ، چاه بردی و اسلام آباد بود که به منظور گازرسانی به آنها بیش از ۲۹ کیلومتر شبکه اجرا گردید.

با گازدار شدن روستاهای مذکور زمینه برخورداری ۳۵۱ خانوار از نعمت گاز فراهم شد.

اعتبار اختصاص یافته جهت گازرسانی به این روستاها ، افزون بر ۱ میلیارد و ۷۵۴ میلیون تومان است.

گفتنی است تا کنون در شهرستان گناوه افزون بر ۵۲۵ کیلومتر شبکه اجرا و بیش از ۹۵ درصد از جمعیت شهری و روستایی این شهرستان قادر به استفاده از نعمت گاز می باشند ، همچنین در این شهرستان تا کنون بیش از ۱۴۱۹۷ انشعاب نصب شده است.

شایان ذکر است عملیات توسعه گازرسانی در این شهرستان ، با گازرسانی به روستای  قلعه حیدر، بعنوان آخرین روستای بالای ۲۰ خانوار فاقد گاز شهرستان و نیز توسعه شبکه گازرسانی در  شهر گناوه طی سالجاری ادامه خواهد یافت.

با اجرای عملیات یادشده ضریب نفوذ گاز در هر دو بخش شهری و روستایی این شهرستان به ۱۰۰ درصد
می رسد.