• سه شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۸

شرکت گاز استان بوشهر

معرفی شرکت گاز استان بوشهر

تاریخچه

شرکت گاز استان بوشهر (سهامی خاص) به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۶/۰۱/۲۶ شرکت گاز کرج ( سهامی خاص) با تغییر نام شرکت مذکور به شرکت گاز بوشهر (سهامی خاص) تشکیل و مرکز اصلی آن از تهران به بوشهر منتقل و تحت شماره ۶۴۹۳ ( انتقالی) در اداره ثبت و املاک استان بوشهر به ثبت رسیده است و فعالیت های خود را در دی ماه سال ۸۶ شروع و از ابتدای سال ۱۳۸۷ با دریافت ردیف بودجه جداگانه عملیات اجرایی آغاز کردیده است. درحال حاضر شرکت گاز بوشهر جزء شرکت های فرعی شرکت توزیع گاز ایران می باشد. مرکز فعالیت در بوشهر و نواحی گازرسانی و فروش آن در شهرهای مختلف استان در قالب ناحیه واقع شده است.

اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل

عزت اله زمانی نژاد

رئیس هیئت مدیره

مسلم رحمانی

مدیرعامل

علی مغدانی

عضو

کامران ترازویی

عضو

حسن هنرمند

عضو

محمد رضا بهزادی

عضو